MYYNTIKALENTERISTA JÄÄVUOROJA AIKUISTEN YKSITYISVUOROILLE MAX10HLÖ JA ALLE 18-VUOTIAIDEN RYHMILLE

Sipoon jäähallin jäänmyyntikalenterista myydään jäävuoroja 11.01.22 - 24.01.2022 aikavälillä aikuisille yksityishenkilövuoroja max 10hlö vuorolla ja alle 18-vuotiaiden suuremmille harrastusryhmille ohjaajineen. 

 

Sipoon Jäähalli Oy ei edellyttä tällä hetkellä tiloissaan koronapassia kaikilta yli 16 vuotiailta. Jäävuoron varanneet eivät ole velvollisia valvomaan vaatimuksen toteutumista. Sipoon Jäähalli Oy ei varaa oikeutta suorittaa pistotarkastuksia.

Koululiikunnassa noudatetaan Sipoon kunnan koulutoimen ohjeita.

HUOM! Jäähallille saa tulla ainoastaan terveenä. Jäävuoron varaajan tulee säilyttää tieto vuorolle osallistuneista henkilöistä ja heidän käyttämästä pukuhuonetiloista mahdollista altistumisjäljitystä varten. Jäähalli edellyttää kaikkia ennen 2008 syntyneiltä henkilöiltä käyttämään kasvomaskia ja hyvästä käsihygeniasta on pidettävä huolta.

10.1.2022 12.36